Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученикa

Правилник о организацији и систематизацији

Извештај директора о раду школе школске 2021/22 године

Извештај о раду директора школске 2021/22 године

Извештај о раду школе за школску 2021/22 године/

Извештај о раду директора на крају првог полугодишта школске 2021/22 године

Извештај о раду школе првог полугодишта школске 2021/22 године

Статут школе

Правила понашања у школи

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности