Статут школе

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

Правилник понашања ученика, запослених, родитеља и других лица у школи

Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Извештај о раду школе на крају школске 2022/23 године

Извештај о раду директора на крају школске 2022/23 године

Упутство за додавање корисника на платформу “Чувам те”

Упутство за рад на платформи ”Чувам те”

Стручно упутство за рад одељенског старешине

Извештај о раду директора на крају првог полугодишта школске 2022/23 године

Извештај о раду школе на крају првог полугодишта школске 2022/23 године

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученикa

Правилник о организацији и систематизацији

Извештај директора о раду школе школске 2021/22 године

Извештај о раду директора школске 2021/22 године

Извештај о раду школе за школску 2021/22 године/

Извештај о раду директора на крају првог полугодишта школске 2021/22 године

Извештај о раду школе првог полугодишта школске 2021/22 године

Школски програм

Статут школе

Правила понашања у школи

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности