Наша школа успешно реализује трећи Ерасмус+ пројекат под називом
„We love to learn!“.
Професорке Јелена Мирић, Сања Чеперковић и директорка школе Јасна
Марковић су осмислиле активности усмерене ка унапређењу наставног
процеса и највише ка мотивацији ученика и њиховом активном учешћу у
раду.
У оквиру пројекта присуствовале су семинару „Stimulating creativity and
innovation /future classroom methodolgy of teaching“ у Лисабону и посетиле школе у
којима се настава одвија по другачијем моделу образовног процеса.
Сајт пројекта:
https://welovetolearnlz.weebly.com/