Сарадња наше школе са Фондацијом Темпус и Ерасмус+ програмом се
успешно наставља. Наша школа је једна од ретких којој су у року од три
године одобрена за финансирање два пројекта мобилности наставника.
Нови пројекат „Modern school for more sucessful students“ осмислиле су и
реализују професорке Јелена Мирић и Сања Чеперковић и његова
реализација је почела 1.9.2020. године.
Пројекат предвиђа сарадњу са партнерском организацијом „ITC
International Training Center“ из Чешке Републике и похађање семинара
„Innovative Approaches to Teaching“ у Хелсинкију у априлу или августу
2021.године. Током семинара предвиђена је посета школи у Хелсинкију и
посматрање начина рада.
Желимо да упознамо савремене, иновативне и интерактивне методе,
технике и облике рада развијених европских образовних система, успешну
организацију наставе, наставна средства, које ћемо применити у учионици и
код наших ученика подићи мотивацију, повећати интересовање и побољшати
ниво њихових постигнућа; развијати креативност, идеје и критичко
мишљење. Желимо да наши ученици буду конкурентни у знању и
способностима са вршњацима из европских земаља.
Упознаћемо и усавршити европске језике, културу, уметност, обичаје и
начин живота и тиме подстаћи наше ученике да упознају, прихвате, уваже и
разумеју различите културе и народе и учествују у међународним
пројектима.
Унапредићемо сарадњу, партнерство и размене искустава и идеја са
европским колегама и омогућити нашој школи да буде препозната у
европском образовном систему.