ВАЖНО!

Школа је прегледана и безбедна. Настава у другој смени ће се одвијати уобичајено.