Списак ученика по одељењима

Одељењске старешине по одељењима су:

I 1 – Александар Димитријевић

I 2 – Драган Богдановић

I 3 – Славица Миљанић

I 4 – Сања Чеперковић

I 5 – Виолета Бараћ Јанковић