Радионице научно-образовно-културног центра „Вук Караџић“

Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић“ планира да и ове године организује радионице из области Лингвистике, Историје српске културе, Фолклористике, Класика српске књижевности и Етнологије и културне антропологије. Наведене радионице организоваће се на основном нивоу, за нове полазнике, као и на вишем нивоу, за оне полазнике који су у претходном периоду похађали основни ниво. Предавачи ће, као и на претходним радионицама, бити професори и истраживачи, са Филолошког факултета, Филозофског факултета и Учитељског факултетa Универзитета у Београду, из Института за српски језик САНУ, Института за књижевност и уметност у Београду и Музиколошког института САНУ.

Радионице по областима:

I) Лингвистика (две опште теме):

а) ЖАРГОНИЗМИ, ФРАЗЕОЛОГИЗМИ, ДИЈАЛЕКТИЗМИ У ОДНОСУ НА СТАНДАРНИ ЈЕЗИК, са подтемама: Фразеологија српског језика; Жаргонизми у светлу когнитивне лингвистике; Дијалекти у односу на стандардни језик

б) ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА

II) Историја српске културе:

а) Основни ниво: ИСТОРИЈА СРПСКЕ КУЛТУРЕ (једна радионица за полазнике који се први пут пријављују);

б) Виши ниво: ТРАДИЦИЈА КАО СТВАРАЛАЧКИ ПОДСТИЦАЈ У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ КУЛТУРИ (једна радионица за полазнике који су већ похађали радионице).

III) Фолклористика:

а) Основни ниво: ФОЛКЛОР – ВЕРБАЛНИ И МУЗИЧКИ ИЗРАЗИ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ (једна радионица за полазнике који се први пут пријављују);

б) Виши ниво: ТЕРЕНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ФОЛКЛОРА И ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ТРШИЋА И ЈАДРА (једна радионица за полазнике који се први пут пријављују);

IV) СРПСКА МУЗИКА: ОД ФОЛКЛОРНЕ ДО „ВИСОКЕ“ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ – за ученике средњих музичких школа

V) КЛАСИЦИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

VI) РАДИОНИЦА ЕТНОЛОГИЈЕ И КУЛТУРНЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ

Молимо Вас да професоре српског језика и књижевности (радионица Лингвистике, Историје српске културе, Фолклористике, Класика српске књижевности и Eтнологије и културне антропологије), професоре историје, социологије и географије (Радионица етнологије и културне антропологије) и музичког васпитања (радионица Фолклористике) Ваше школе упознате са наведеним дописом.

Потребно је да заинтересовани ученици, најкасније до петка 2. јуна 2023. године, попуне упитник који се налази на сајту Центра https://okcvukkaradzic.edu.rs .

За све додатне информације обратити се на адресу [email protected]

После селекције коју ће извршити Програмски савет Центра, одабрани ученици добиће званични позив на адресу школе (контакт адресу који су оставили приликом пријаве), за присуство наведеним радионицама.

Реализација наведених програма планирана је за следеће термине:

од 9. јула до 16. јула 2023. године – први део и октобар 2023. године други део – Етнологија и културна антропологија

од 16. јула до 29. јула 2023. године – Лингвистика;

од 30. јула до 12. августа 2023. године – Историја српске културе

од 30. јула до 6. августа 2023. године – Фолклористика

– од 30. јула до 6. августа 2023. године – Српска музика – Од фолклорне до „високе“ музичке уметности – за ученике средњих музичких школа

– од 13. августа до 22. августа 2023. године – Класици српске књижевности

Планирано је да сви ученици добију потврде за успешно савладан програм, а оним ученицима који под вођством ментора са успехом напишу и одбране своје истраживање, биће објављен рад у петом зборнику радова Млади и србистика полазника радионица у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу.

Боравак на бази пуног пансиона за полазнике радионица финансира Министарство просвете из сопствених средстава. Учесници радионица сами сносе трошкове путовања.