Изборни предмети

План и програм рада за изборне предмете за ПРВУ и ДРУГУ годину можете погледати на следећем линку.

План и програм рада за изборне предмете за ТРЕЋУ и ЧЕТВРТУ годину можете погледати на следећем линку.

Додатни План и програм рада за изборни предмет Економија и бизнис можете погледати на следећем линку.

Додатни План и програм рада за изборни предмет Појединац, група, друштво можете погледати на следећем линку.

План и програм рада за изборни предмет Образовање за одрживи развој, група, друштво можете погледати на следећем линку.