Савет европског парламента младих Србије

Василије Радовановић, ученик трећег разреда друштвено-језичког смера, постао је члан Савета европског парламента младих Србије!