Упис у Гимназију у Лазаревцу

У први разред школске 2022/23. године Гимназија у Лазаревцу уписује 90 ученика на друштвено-језички смер и 60 ученика на природно-математички смер.

Шифра за друштвено-језички смер је: BGLA GA 4R01S

Шифра за природно-математички смер је: BGLA GA 4R04S

Обавезни страни језик за све ученике је Енглески језик.

У Гимназији у Лазаревцу се као други страни језик изучава: Француски или Руски језик. Ученик бира један од та два.

У случају да је ученик у основној школи похађао наставу из неког другог страног језика и жели да настави учење тог језика, мораће да прати припремну наставу и положи разредни испит из тог предмета у некој од београдских гимназија које МПНТР одреди за то.

При упису ученик првог разреда треба да одреди 2 изборна програма од следећа 4 понуђена:

1. Језик, медији и култура

2. Појединац, група и друштво

3. Примењене науке

4. Здравље и спорт

Kао и до сада, ученик се опредељује за један од два изборна предмета: Верска настава или Грађанско васпитање.

Упис у први разред се може обавити:

1. електронски, преко портала Моја средња школа: http://mojasrednjaskola.gov.rs/

или

2. непосредно, у школи 14. и 15. јула од 8 до 15 часова (први уписни круг).

При непосредном упису неопходно је да се достави документација којом се доказује идентитет ученика (Сведочанство о завршеном основном образовању и Уверење о положеном завршном испиту, дипломе са републичких, међудржавних такмичења ако их ученик има).