Настава

Настава у другој смени одвијаће се нормално. Провером од стране стручних лица утврђено је да је дојава о експлозивној направи лажна.