Државна матура-дозвољени прибор

У наредној табели приказана је листа дозвољеног прибора приликом полагања: