Отворена врата Катедре за унутрашњу архитектуру

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Унутрашња архитектура (240 бодова) конципиран је тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за самостални рад у области дизајна ентеријера, намештаја и урбаних целина. Након завршених студија студент стиче звање дипломирани примењени уметник са спецификацијом струке у додатку дипломи. Програм је усклађен са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије.

Катедра за унутрашњу архитектуру у току другог семестра организује ОТВОРЕНА ВРАТА  која имају за циљ да будуће студенте упуте у практичну наставу, као и у све неопходности које су потребне да би се успешно положио квалификациони испит за наш студијски програм. Програм са распоредом предавања и радионица достављамо у прилогу. 

https://www.facebook.com/uafilum

https://www.instagram.com/unutrasnja.arhitektura.filum/

http://www.filum.kg.ac.rs/

За све додатне информације можете контактирати путем имејл адресе [email protected]  или путем телефона, контакт особа:

др Бојана Пашајлић, доцент – Катедра за унутрашњу архитектуру: 064 33 00 548.