Брошура Слушам, чујем, реагујем

У истраживању Препознај насиље, реци не, о информисаности и ставовима девојчица од 13 до 19 током јуна 2021. у сарадњи са свим основним и средњим школама у Србији које су спровела удружења Маме су закон и Путеви едукације добијени су резултати који нису охрабрујући и указују да постоји велика потреба да се о овој теми говори јавно и да се ради на подизању свести породице и шире јавности о значају и озбиљности бављења темом сексуалног насиља над девојчицама у Србији данас.

Брошура Слушам, чујем, реагујем, намењена је родитељима, како би се код њих подигла свест о изложености девојчица сексуалном насиљу и значају породице у превенцији сексуалног насиља. Део садржаја намењен је и девојчицама и садржи информације за препознавање сексуалног насиље, и коме и како да се обрате уколико се сексуално насиље деси.

Брошуру можете преузети на следећем линку: https://drive.google.com/file/d/1n6gNhV-2EJay6upe3fle4WsFR-xFv57e/view