Обавештење о организацији рада

За све ученике на територији Републике Србије, према одлуци Кризног штаба, цела следећа недеља је нерадна. Први следећи наставни дан је понедељак, 15. новембар. Тога дана у школу долази група која је у петак, 5. новембра, наставу пратила онлајн ( у већини одељења то је Б група). У прву смену долазе ученици другог и четвртог разреда, који ће и у недељи од 22. новембра бити прва смена.