ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА од 25. 10. 2021. ГОДИНЕ:

Гимназија у Лазаревцу наставља рад по комбинованом моделу.