Инструкције Министарства просвете за почетак школске 2021/22. године

Допис за ОШ и СШ – организација рада школа у 2021/22. години

Стручно упутство за организацију рада средњих школа за 2021/22. годину

Прилог 1 – Индикатори и граничне вредности

Прилог 2 – Препоруке за почетак образовно-васпитног рада