Упис

У први разред Гимназије уписује се 90 ученика на друштвено-језички смер и 60 ученика на природно-математички смер.

Попуњавање листе жеља:

На првом месту упишете „Гимназија у Лазаревцу – друштвено-језички смер“, или  „Гимназија у Лазаревцу – природно-математички смер“  у зависности од интересовања ученика. Програм првог разреда гимназије је исти за оба смера.

Гимназија даје могућност наставка учења другог страног језика. При упису ученик може да изабере један од два понуђена страна језика: Француски или Руски језик.

Први страни језик за све ученике је Енглески језик.

Ученици првог разреда треба да се при упису определе за 2 од 4 понуђена изборна програма:

1. Језик, медији и култура

2. Примењене науке

3. Уметност и дизајн

4. Здравље и спорт

При упису се још бира један од два изборна предмета: Верска настава или Грађанско васпитање.

На порталу “Моја средња школа“ (https://mojasrednjaskola.gov.rs) могу се проверити сви подаци за конкретног ученика, као и информације о средњим школама. Да бисте искористили електронску услугу уписа у средњу школу, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизован корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на порталу “Мој есДневник“. Уколико имате налог на овом порталу, или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију (eID.gov.rs) којим приступате порталу Мој есДневник, омогућен вам је електронски упис у средњу школу.

Информације о подношењу електронске пријаве за упис у средњу школу можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, користите електронску услугу за упис у први разред.

Свакако, упис ће бити организован и на стари начин, непосредно у школи, у понедељак и уторак (12. и 13.јул), од 8 до 15 часова сходно Календару активности који прилажемо у наставку.

Информација о потребној документацији за упис у први разред гимназије – извод из званичног Конкурса за упис у средње школе 2021.године: