2023. година

26.01.2023. План јавних набавки

26.01.2023. Интерни план набавки

2022. година

14.02.2022. План јавних набавки

2021. година

17.02.2021. Финансијски извештај за 2020. годину

29.01.2021. План јавних набавки

2020. година

15.12.2020. План набавки на које се закон не примењује

31.03.2020. Обустава поступка Јавне набавке

10.03.2020. Конкурсна документација за извођење екскурзије

10.03.2020. Позив за подношење понуда за извођење екскурзија

21.02.2020. Финансијски извештај за 2019. годину

2019. година

19.12.2019. Обавештење о обустави поступка

19.11.2019. Одговор на захтев за појашњење

13.11.2019. Обавештење о продужетку рока за подношење пријава

13.11.2019. Измена конкурсне документације

13.11.2019. Одговор на захтев за појашњење

15.10.2019. Конкурсна документација за екскурзију

15.10.2019. Позив за подношење понуда за екскурзију

22.08.2019. Конкурсна документација

22.08.2019. Позив за подношења понуда

22.08.2019. Обавештење о закљученом уговору

20.05.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03.05.2019. Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – Извођење излета

22.04.2019. Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – Извођење екскурзије

22.04.2019. Конкурсна документација јавна набавка услуга – Извођење екскурзије

28.03.2019. Конкурсна документација јавна набавка услуга – Извођење излета

28.03.2019. Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – извођење излета

25.02.2019. Финансијски извештај за 2018. годину

2018. година

10.12.2018. Обавештење о закљученом Уговору Школски намештај

30.11.2018. Oдлука о додели уговора – Школски намештај

16.11.2018. Конкурсна документација јавна набавка услуга – Школски намештај

25.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – Извођење радова на реконструкцији санитарних чворова