Достављамо вам промотивни материјал за упис на студијеке програме основних академских студија Шумарског факултета Универзитета у Београду са молбом да га учините доступним вашим ђацима а нашим потенцијалним студентима.

Због тренутне епидемиолошке ситуације нисмо у могућности да се диретно обратимо ђацима па смо се определили за овакав начин упознавања ђака са нашим студијским програмима.

Шумарски факултет је институција са традицијом дугом преко 100 година у области образовања кадрова из области шумарства, технологија дрвета, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса.

Информатор за упис