Линк ка онлајн дану отворених врата 19.02.2022. године за упис на Факултет техничких наука у Чачку за школску 2022-23. годину:

http://www.ftn.kg.ac.rs/predupisneaktivnosti