Састав стручних тимова за школску 2021/22.годину

Стручни актив за развојно планирањеНада Живановић, Игор Момировић, Драган Богдановић, Катарина Рајшић ученик: Дарио Лукша 1-1 родитељ: Драгана Станишић  представник локалне заједнице,  педагог
Стручни актив за развој школског програмаЂина Ђелмаш, Ивана Грујовић, Александар Димитријевић, Наташа Стајчић, педагог
Тим за самовредновањеСања Чеперковић, Јелена Мирић, Стефан Мијушковић, Слађана Нојковић родитељ: Бојана Сајић ученик: Сташа Ђурђевић 2-2, Анастасија Бојовић 2-2 педагог
Тим за професионални развојМирјана Станишић, Биљана Комад, Горан Јеремић, Ивана Јеремић, педагог
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаВладимир Кртинић, Нела Ђорђевић, Драгана Маринковић,  ученик: Анђела Кусмук 4-1 педагог
Тим за промоцију школеДушанка Бјековић, Славица Миљанић, Милица Богосављевић,  ученик: Василије Тодоровић 1-5, Борис Марјановић 1-4
Тим за инклузивно образовањеАндријана Алексић, Весна Стојановић, Драгана Треботић Павловић, одељењски старешина, наставници,  родитељ: педагог
Тим за пројектеНада Ћираковић, Братислава Стевановић, Тамара Њуњић Ивана Илић 1-3
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установеИлија Цветковић,  Снежана Радосављевић, Вања Токалић, Весна Тодосијевић   ученик: Андријана Ђорић 1-2
Тим за развој међупредметних компетенцијаВиолета Бараћ, Ивана Јаковљевић, Љиљана Цојић, Бранислав Павловић, педагог родитељ: Љиљана Милутиновић ученик: Алекса Јевтић 
Тим за каријерно вођење и саветовање ученикаДушанка Бјековић, Лана Николић, Оливера Коларо, педагог, одељењске старешине 4.разреда
Тим за организацију дежурства у школиСтајчић Саша и Јелена Потпара

Напомена: Запослени чија су имена подвучена и болдирана су координатори својих тимова