Стручно веће за српски језик и књижевност

Профeсори српског језика и књижевности

Катарина Рајшић

Нела Ђорђевић

Славица Миљанић

Биљана Комад

            Слађана Митровић

Петра Драгичевић

Стручно веће страних језика

Професори енглеског језика

Нада Ћираковић

Снежана Радосављевић

Љиљана Цојић

Милица Богосављевић

Професори француског језика

Нада Карановић-Сајић

             Татјана Ћирић

Професори руског језика

Радмила Петровић

Марија Станковић

Професор латинског језика

Весна Стојановић

Стручно веће за математику и рачунарство и информатику

Професори математике

Душанка Бјековић

Виолета Бараћ

Драгана Маринковић

Јасна Марковић

Професори рачунарства и информатике

Велимир Милановић

Ивана Грујовић

            Нада Живановић

Стручно веће филозофије, социологије, психологије, устава, грађанског васпитања и веронауке

Професори филозофије

Саша Стајчић

Биљана Шијаковић

Професор социологије и устава

Рада Веселић

Професор психологије

Андријана Алексић

Професор грађанског васпитања

           Наташа Стајчић

Професор веронауке

Илија Цветковић

Стручно веће физике, биологије и хемије

Професори физике

Александар Димитријевић

            Вања Токалић

Слађана Нојковић

Професори биологије

Горан Јеремић

Јелена Мирић

Професори хемије

            Оливера Коларо

Мина Марић

Стручно веће за историју и географију

Професори историје

Мирјана Станишић

Весна Тодосијевић

Данка Војиновић

Професори географије

Сања Чеперковић

            Лана Николић

Стручно веће физичког васпитања и уметности

Професори физичког васпитања

Драган Богдановић

Владимир Кртинић

Професор ликовне културе

                Tамара Њуњић

Професор музичке културе

Стефан Мијушковић

Изборни предмети

 Језик, медији и култура

Драгићевић Петра

Здравље и спорт

Бранислав Павловић

            Драган Богдановић

Примењене науке

Сања Чеперковић

            Мирић Јелена

Горан Јеремић

Појединац, група и друштво

Биљана Шијаковић

        Уметност и дизајн

Тамара Њуњић

            Софија Пантелић

Основи геополитике

Лана Николић

Религија и цивилизације

Лана Николић

Рада Веселић

Наташа Стајчић

Примењене науке 1

Горан Јеремић

            Бобана Димитријевић

Савремене технологије

Ивана Грујовић

Економија и бизнис

Ивана Ђукић Јаковљевић