Стручно веће за српски језик и књижевност

Профeсори српског језика и књижевност

 • Катарина Рајшић
 • Нела Ђорђевић
 • Славица Миљанић
 • Биљана Комад
 • Слађана Митровић
 • Петра Драгичевић

Стручно веће страних језика

Професори енглеског језика

 • Нада Ћираковић
 • Снежана Радосављевић
 • Љиљана Цојић
 • Милица Богосављевић

Професори француског језика

 • Нада Карановић-Сајић
 • Татјана Ћирић

Професори руског језика

 • Радмила Петровић
 • Марија Станковић

Професор латинског језика

 • Весна Стојановић

Стручно веће за математику и рачунарство и информатику

Професори математике

 • Душанка Бјековић
 • Виолета Бараћ
 • Драгана Маринковић
 • Јелена Потпара

Професори рачунарства и информатике

Стручно веће филозофије, социологије, психологије, устава, грађанског васпитања и веронауке

Професори филозофије

 • Саша Стајчић
 • Биљана Шијаковић

Професор социологије и устава

 • Рада Веселић

Професор психологије

 • Андријана Алексић

Професор грађанског васпитања

 • Наташа Стајчић

Професор веронауке

 • Илија Цветковић

Стручно веће физике, биологије и хемије

Професори физике

 • Александар Димитријевић
 • Вања Токалић
 • Слађана Нојковић

Професори биологије

 • Горан Јеремић
 • Јелена Мирић

Професори хемије

 • Оливера Коларо
 • Мина Марић

Стручно веће за историју и географију

Професори историје

 • Мирјана Станишић
 • Весна Тодосијевић
 • Данка Војиновић

Професори географије

 • Сања Чеперковић
 • Лана Николић

Стручно веће физичког васпитања и уметности

Професори физичког васпитања

 • Драган Богдановић
 • Владимир Кртинић

Професор ликовне културе

 • Tамара Њуњић

Професор музичке културе

 • Стефан Мијушковић

Изборни предмети

Језик, медији и култура

 • Драгићевић Петра

Здравље и спорт

 • Бранислав Павловић
 • Драган Богдановић

Примењене науке

 • Сања Чеперковић
 • Мирић Јелена
 • Горан Јеремић

Појединац, група и друштво

 • Биљана Шијаковић

Уметност и дизајн

 • Тамара Њуњић
 • Софија Пантелић

Основи геополитике

 • Лана Николић

Религија и цивилизације

 • Лана Николић
 • Рада Веселић
 • Наташа Стајчић

Примењене науке 1

 • Горан Јеремић
 • Бобана Димитријевић

Савремене технологије

 • Ивана Грујовић

Економија и бизнис

 • Ивана Ђукић Јаковљевић