Стручно веће за српски језик и књижевност

Профeсори српског језика и књижевности

Ђина Ђелмаш

Катарина Рајшић

Нела Ђорђевић

Славица Миљанић

Биљана Комад

Стручно веће страних језика

Професори енглеског језика

Нада Ћираковић

Снежана Радосављевић

Љиљана Цојић

Милица Богосављевић

Професори француског језика

Нада Карановић-Сајић

      Професори руског језика

Радмила Петровић

Драгана Треботић Павловић

Професор латинског језика

Весна Стојановић

Стручно веће за математику и рачунарство и информатику

Професори математике

Душанка Бјековић

Виолета Бараћ

Драгана Маринковић

Јелена Потпара

Професори рачунарства и информатике

Велимир Милановић

Ивана Грујовић

              Нада Живановић

Стручно веће филозофије, социологије, психологије, устава, грађанског васпитања и веронауке

Професори филозофије

Саша Стајчић

Биљана Шијаковић

Професор социологије и устава

Рада Веселић

Професор психологије

Андријана Алексић

Професори грађанског васпитања

               Андријана Алексић

Професор веронауке

Илија Цветковић

Стручно веће физике, биологије и хемије

Професори физике

Александар Димитријевић

               Вања Токалић

Професори биологије

Горан Јеремић

Јелена Мирић

Професори хемије

Ивана Јеремић

Оливера Коларо

Стручно веће за историју и географију

Професори историје

Мирјана Станишић

Весна Тодосијевић

Данка Војиновић

Професори географије

Братислава Стевановић

Сања Чеперковић

Стручно веће физичког васпитања и уметности

Професори физичког васпитања

Драган Богдановић

Владимир Кртинић

Професор ликовне културе

                Tамара Њуњић

Професор музичке културе

Стефан Мијушковић

Изборни предмети

 Језик, медији и култура

Радмила Петровић

Здравље и спорт

Бранислав Павловић

Примењене науке

Јелена Мирић

             Лана Николић

Појединац, група и друштво

Биљана Шијаковић

        Уметност и дизајн

Тамара Њуњић

Основи геополитике

Лана Николић

Религија и цивилизације

Лана Николић

Рада Веселић

Наташа Стајчић

Примењене науке 1

Горан Јеремић

Примењене науке 2

Марија Љубичић

Савремене технологије

Марија Љубичић

Економија и бизнис

Ивана Милисављевић