Термине за пријем родитеља можете погледати у следећој табели:

I 1понедељак 3.час и велики одмор
I 2четвртак 7. час
I 3понедељак 4 .час
I 4петак 3. час
I 5четвртак3. час
II 1сваког дана у смени
II 2петак2. час
II 3четвртак 3. час
II 4четвртак 5. час
II 5сваког дана у смени
III 1четвртак 4. час
III 2петак 4.час
III 3среда 5.час
III 4сваког дана у смени
III 5уторак у смени
IV 1уторак 4. час
IV 2петак 4. час
IV 3понедељак 4.час
IV 4сваког дана у смени
IV 5петак 4. час