Домар школе

Вуковић Брaнко

Помоћно особље

Снежана Вуковић

Слађана Грујић

Светлана Тодоровић

Силвана Веселиновић

Душица Живковић

Гордана Мићић

Техничар одржавања рачунара и мрежа

Александар Бекер

Адмнистративни радник

Сања Шијан