Новинарску секцију Гимназије у Лазаревцу похађа тринаест ученика наше школе из свих разреда и са оба смера, друштвено-језичког и природно-математичког. Циљ је да кроз своје текстове искажу личне ставове, размишљања, страхове, бриге, жеље, али и да уоче и спознају све развојне фазе кроз које пролазе на путу одрастања. Полазници новинарске секције добили су прилику да искажу своја мишљења из различитих области, од тога шта је за њих култура и зашто нам је важна, да ли млади данас читају књиге и које, да ли су политички информисани и зашто је то важно, какав став имају према образовању, ко су идоли младих у данашњем времену, какав је однос адолесцената и родитеља, па све до тема које се тичу њихове сексуалности и преиспитивања сопствених жеља и потреба. Ученици су дошли на идеју да секцију назовемо ,,Прва врата лево” с обзиром на то да се наши састанци одржавају у школској библиотеци која се налази иза првих врата лево када уђете у школу. Надамо се да ћете уживати у читању.