Адреса:

Гимназија Лазаревац

Бранислава Нушића 1В

11550 Лазаревац

Телефон:

011/8129 – 480

Е-mail адресе и телефони:

-Директор:                        [email protected]

060 5805 701

-Секретар:                         [email protected]

060 5805 703

-Педагог:                          [email protected]

060 5805 702

-Рачуноводство:    [email protected]

-Општа:                            [email protected]

-Контакт подаци лица за заштиту података о личности: линк

ПИБ: 101132022

Матични број: 17079638