Информатичка секција

Информатичка секција кроз креативан рад и решавање конкретних, реалних проблема упознаје ученике са могућностима које им примена и коришћење информационих технологија пружају.

Циљ секције

Основни циљ Информатичке секције је да се материја и информације из поменуте области, као и примена знања представе на начин који ће ученицима бити што прихватљивији, узимајући у обзир узраст и ниво знања ученика који варира у зависности од појединца.

Циљ секције је да ученици:

 • Допуне и надограде знања из ове области стечена током школовања.
 • Стекну потребну основу за будући рад и очекиване промене у технологији.
 • Стекну представу о томе шта их чека и какви су им задаци у том раду.
 • Овладају информатичким знањем и вештинама, као и принципима који ће им омогућити самостални рад у различитим програмским пакетима.
 • Проблемске задатке решавају применом одређених програмских пакета.
 • Креативно приступају проблему задатка и начину решавања.
 • Изразе своје жеље, представе их на свој начин, буду креативни у складу са могућностима.
 • Стекну осећај припадности групи, учествују у групном раду и подстичу исти.
 • Учествују у решавању проблема других и воде дијалог о резултатима.

Исход секције

Ученици у раду секције треба да:

 • буду спремни за тимски рад
 • самостално и групно решавају проблеме и проблемске задатке.

Гледајте „Гимназија у Лазаревцу“ на YouTube-у.