Послове у библиотеци обављају професорка Српског језика и књижевности Милица Росић и професорка Енглеског језика Милица Богосављевић.

Имејл адреса библиотеке: [email protected]

Радно време библиотеке: