Послове у библиотеци обављају професорка Српског језика и књижевности Ђина Ђелмаш и професорка Енглеског језика Милица Богосављевић.

Имејл адреса библиотеке: [email protected]

Радно време библиотеке: