Упис ученика првог разреда школске 2020/2021.


Упис ученика првог разреда школске 2020/2021. – први уписни круг биће организован у четвртак, 9. јула и петак 10.јула, од 8 до 15 часова.
Други уписни круг одржаће се у понедељак, 13. јула од 8 до 15 часова.
Кандидати који долазе у школу да би се уписали треба ради идентификације да донесу на увид:
-Извод из матичне књиге рођених (оригинал или копију)
-Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
-Сведочанство o завршеној основној школи – оригинал
-Уверење о положеном завршном испиту – оригинал
За електронски упис ученика прве године потребно је да родитељи/старатељи имају креиран налог на Порталу еУправе како би могли да покрену услугу еУпис у средње школе.
У нашој гимназији ученицима првог разреда нуди се пет изборних програма од којих они бирају два.
Изборни програми за први разред у Гимназији у Лазаревцу су (кликом на предмет добијате план и програм):
План и програм ових изборних предмета можете погледати на следећем линку:
У случају да се ученици определе за програм за који нема довољан број заинтересованих да би се оформила група, биће накнадно контактирани путем мејла и биће им понуђен неки други изборни програм.
Као други страни језик у школи се уче француски или руски језик. Ученици који су у основној школи учили ове стране језике, наставиће да их уче током гимназијског школовања.
Они ученици који су учили неки други страни језик (немачки, шпански,…), а желе да наставе да их уче и даље, морају имати у виду да ће настава из ових предмета бити организована у одређеним београдским гимназијама викендом и у истим школама ће бити оцењени. У супротном, изучаваће један од предмета, руски или француски језик, у нашој школи, као почетници.