ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ 2017/2018


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС у прву годину 2017/2018

 

  1. Извод из матичне књиге рођених (са холограмом или оверена копија – не старија од 6 месеци)

 

  1. Пријава за упис – попуњена

 

  1. Сведочанства – шести, седми и осми разред

 

  1. Сведочанство о завршеном основном образовању

 

  1. Уверење о обављеном завршном испиту

 

  1. Дипломе такмичења (опционо)