Остали запослени


Домар школе

Вуковић Брaнко

Помоћно особље

Снежана Вуковић

Слађана Грујић

Светлана Тодоровић

Силвана Веселиновић

Душица Живковић

Гордана Мићић

Техничар одржавања

Мирослав Милентијевић

Адмнистративни радник

Нада Јаковљевић