Осигурање ученика


Уговор о осигурању  потписан је 1.11.2016. године и детаље уговора можете погледати на следећим линковима:

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)

Допунски услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)