Обавештење за упис у први разред 2020/2021


Обавештавамо родитеље, односно друге законске заступнике ученика о следећем:

1)    Да имају могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа и да, у том случају, не морају да долазе у школу.

2)    Да они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али да нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.)

Ове информације су видно истакнуте на сајту школе, огласним таблама и свим осталим средствима које школа користи за комуникацију са родитељима, односно другим законским заступницима ученика.