Јавне набавке

2021.

29.01.2021. План набавки на које се закон не примењује

29.01.2021. План јавних набавки

2020.

15.12.2020. План набавки на које се закон не примењује

31.03.2020. Обустава поступка Јавне набавке

10.03.2020. Конкурсна документација за извођење екскурзије

10.03.2020. Позив за подношење понуда за извођење екскурзија

2019.

19.12.2019. – Обавештење о обустави поступка >>

19,11,2019, – Одговор на захтев за појашњење >>

13.11.2019. – Обавештење о продужетку рока за подношење пријава >>

13.11.2019. – Измена конкурсне документације >>

13.11.2019. – Одговор на захтев за појашњење >>

15.10.2019. – Конкурсна документација за екскурзију >>

15.10.2019. – Позив за подношење понуда за екскурзију >>

22.08.2019. -Konkursna dokumentacija >>

22.08.2019. -Poziv za podnosenje ponuda >>

22.08.2019. -Obavestenje o zakljucenom ugovoru >>

20. 5. 2019. – Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda >>

3. 5. 2019. – О Д Л У К У  о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – Извођење излета >>

22. 4.  2019. –  П О З И В за подношење понуда за јавну набавку услуга – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ >>

22. 4. 2019. –  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ >>

28. 3. 2019. –  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА – >>

28. 3. 2019. – П О З И В за подношење понуда за јавну набавку услуга – извођење излета >>

2018

10. 12. 2018. – Обавештење о закљученом Уговору Школски намештај >>

30. 11. 2018. – Oдлука о додели уговора  – Школски намештај >>

16. 11. 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -Школски намештај >>

16. 11. 2018 – Poziv za podnošenje ponuda – Школски намештај >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА >>

Leave a Comment