Јавне набавке   Recently updated !


2019
09. 7. 2019. Odluka o dodeli ugovora za racunarsku opremu

20. 6. 2019. Konkursna dokumentacija za racunarsku opremu

20. 6. 2019. Poziv za podnosenje ponuda za racunarsku opremu

5. 6. 2019. Ugovor za ekskurziju 4.razred 2019

20. 5. 2019. 6_Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

3. 5. 2019.  8_Odluka o dodeli ugovora

22. 4. 2019. – 5_Poziv za podnošenje ponuda 4_Konkursna dokumentacija – Извођење екскурзије

28. 3. 2019.  – 5_Poziv za podnošenje ponuda 4_Konkursna dokumentacija –  ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА

2018

12. 12. 2018.  Обавештење о закљученом Уговору

30. 11. 2018. –  OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  – школски намештај

16. 11. 2018. – Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – школски намештај, ЈН бр. 1.2.1/18

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – извођење екскурзије, партије 2. и 3. >>

Решење о исправци техничке грешке >>

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – извођење екскурзије, ЈН бр. 1.2.1/18 >>

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA >>

Измена и допуна конкурсне документације 19.3.2018. >>

Измена конкурсне документације 16. 3. 2018. >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA >>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA >>

2017/2018

ОБАВЕШТЕЊE о закљученом уговору – извођење екскурзије четвртог разреда >>

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА >>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА >>

—————————————————————————————–

ОБАВЕШТЕЊE о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – извођење екскурзије четвртог разреда >>

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ>>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА >>

2016/2017

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ>>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ >>

1.11.2016. – Измена конкурсне документације >>

1.11.2016. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда >>

8.11.2016. -Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације >>

30.11.2016. – Одлука о додели уговора и Одлука о обустави поступка за јавну набавку услуга – извођење екскурзије