Изборни предмети за прву годину школске 2018/2019 године

Гимназија у Лазаревцу, у школској 2018/2019. години, ученицима првог разреда понудиће четири изборна предмета. Будући прваци ће, приликом уписа, одабрати два предмета која ће слушати у наредне две године. Та два одабрана изборна предмета постају равноправнa осталим предметима и бројчано се оцењују. Приликом уписа, такође, ученици се опредељују и за верску наставу или грађанско васпитање, који ће се и даље описно оцењивати.

Изборни предмети су:

  1. Језик, медији и култура   ->>
  2. Здравље и спорт  ->>
  3. Примењене науке ->>
  4. Појединац, група и друштво ->>

ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

 

Leave a Comment