Документи


2019/2020

17.09.2019. Савет родитеља за 2019/2020 >>

16.09.2019. Годишњи план рада за 2019/2020 >>

16.09.2019. Извештај о раду директора за школску 2018/2019 годину >>

16.09.2019. Извештај о раду школе за школску 2018/2019 годину >>

ОБРАЗАЦ СУ за наставнике

2018

Заштита ученика од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања  у школи – Акциони план 2018/2019 >>

Развојно планирање – Акциони план 2018/1029 >>

Извештај о раду школе 2017/2018 >>

Извештаји о раду директора 2017/2018 >>

Годишњи план рада школе 2018/2019 >>

Финансијски извештај за 2017. годину >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛНИК о награђивању и похваљивању ученика >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛА понашања у школи >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛНИК о правима, обавезама и одговорности ученика >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛНИК о правима, обавезама и одговорности запослених >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛНИК о заштити и безбедности ученика >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛНИК о раду Школског одбора >>

23. 3. 2018. – ПРАВИЛНИК о организацији и систематизацији послова у Гимназији у Лазаревцу >>

20. 3. 2018. – Предлог наставног плана за гимназије >>

 

2017

28.12.2017. – СТАТУТ – Гимназија у Лазаревцу >>

18.12.2017. – ПРЕДЛОГ СТАТУТА >>

ПРАВИЛНИК  О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА >>

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА >>

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ >>

Закон о основама система образовања и васпитања 7.10.2017. >>

Закон о средњем образовању и васпитању 7.10.2017. >>

Закон о средњем образовању и васпитању >>

СТАТУТ школе >>

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШК. 2017/2018. ГОДИНУ -Заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи >>

Здравствени лист >>