ONLINE учење


Учење на даљину (ЗА РОДИТЕЉЕ)

Педагошка служба наше школе је припремила Упутство за родитеље у циљу квалитетнијег превазилажења проблема који се појављују  у измењеним околностима живота и функционисањa породице (изолација). […]