Професори по стручним већима


Стручно веће за српски језик и књижевност

Профeсори српског језика и књижевности

Ђина Ђелмаш

Катарина Рајшић

Нела Ђорђевић

Славица Миљанић

Биљана Комад

Стручно веће страних језика

Професори енглеског језика

Нада Ћираковић

Снежана Радосављевић

Љиљана Цојић

Милица Богосављевић

Професори француског језика

Нада Карановић-Сајић

Јелена Станојевић

                Ивана Радојевић

Професори руског језика

Радмила Петровић

Драгана Треботић Павловић

Професор латинског језика

Весна Стојановић

Стручно веће за математику и рачунарство и информатику

Професори математике

Душанка Бјековић

Виолета Бараћ

Драгана Маринковић

Александра Белоица

Јелена Потпара

Професори рачунарства и информатике

Велимир Милановић

Радован Брајовић rasha@gimnazijalazarevac.edu.rs

Ивана Грујовић

Стручно веће филозофије, социологије, психологије, устава, грађанског васпитања и веронауке

Професори филозофије

Саша Стајчић

Биљана Шијаковић

Професор социологије и устава

Рада Веселић

Професор психологије

Андријана Алексић

Професори грађанског васпитања

Наташа Стајчић

Биљана Шијаковић

Професор веронауке

Ђорђе Марковић

Стручно веће физике, биологије и хемије

Професори физике

Александар Димитријевић

Јована Гутаљ

Слађана Нојковић

Сања Кошутић

Професори биологије

Горан Јеремић

Јелена Мирић

Професори хемије

Славољуб Петровић

Оливера Коларо

Стручно веће за историју и географију

Професори историје

Мирјана Станишић

Весна Тодосијевић

Данка Војиновић

Професори географије

Гордана Ђурковић

Сања Чеперковић

Стручно веће физичког васпитања и уметности

Професори физичког васпитања

Драган Богдановић

Владимир Кртинић

Професор ликовне културе

Kaтарина Буруш

                Tамара Митровић

Професор музичке културе

Стефан Мијушковић