Професори по стручним већима


Стручно веће за српски језик и књижевност

Профeсори српског језика и књижевности

Ђина Ђелмаш

Катарина Рајшић

Нела Ђорђевић

Славица Миљанић

Биљана Комад

Стручно веће страних језика

Професори енглеског језика

Нада Ћираковић

Снежана Радосављевић

Љиљана Цојић

Милица Богосављевић

Професори француског језика

Нада Карановић-Сајић

Јелена Станојевић

Професори руског језика

Радмила Петровић

Драгана Треботић Павловић

Професор  латинског језика

Весна Стојановић

Стручно веће за математику и рачунарство и информатику

Професори математике

Душанка Бјековић

Јасна Марковић

Виолета Бараћ – Александра Белоица

Драгана Маринковић

Професори рачунарства и информатике

Велимир Милановић

Радован Брајовић      rasha@gimnazijalazarevac.edu.rs –

Данијела Новаковић

Ивана Грујовић

Стручно веће филозофије, социологије, психологије, устава, грађанског  васпитања и  веронауке

Професори филозофије

Саша Стајчић

Биљана Шијаковић

Професор социологије и устава

Рада Веселић

Професор психологије

Андријана Алексић

Професори грађанског васпитања

Андријана Алексић

Рада Веселић

Професор веронауке

Ђорђе Марковић

Стручно веће физике, биологије и хемије

Професори физике

Александар Димитријевић

Јована Гутаљ

Слађана Нојковић

                Сања Кошутић

Професори биологије

Горан Јеремић

Јелена Мирић

Професори хемије

Славољуб Петровић

Оливера Коларо

Стручно веће за историју и географију

Професори историје

Мирјана Станишић

Весна Тодосијевић

Данка Војиновић

Професори географије

Гордана Ђурковић

Сања Чеперковић

Стручно веће физичког васпитања и уметности

Професори физичког васпитања

Босиљка Ниџовић-Васиљевић

Владимир Кртинић

Професор ликовне културе

Kaтарина Буруш

                Tамара Митровић

  Професор музичке културе

Стефан Мијушковић