2019/2020 Ванредни ученици


Августовски испитни рок (2020.) >>

Јануарски испитни рок (2020.) >>

Информације за ванредне ученике за шк. 2019/20. годину

 

Редослед полагања испита за сваки испитни рок утврђује директор школе по истеку рока предвиђеног за пријем испитних пријава.

О утврђеном распореду, однсоно редоследу полагања испита, обавештава се ванредни ученик путем огласне табле школе на којој су истакнути термини полагања испита.

Ванредни ученици полажу испите по предметима утврђеним наставним планом и програмом у оквиру једног разреда и матурски испит на крају четворогодишњег образовања.

Ванредни ученик полаже испите из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година. Владање ванредног ученика се не оцењује.

Ванредни ученик уписује се сваке школске године у поједини разред, под прописаним условима до 31. августа.

Пријава испита је од 1. до 5. у месецу (код секретара школе), а уплата школске године и испита за сваки рок је код шефа рачуноводства,  за следеће испитне рокове: јануарско/фебруарски, априлски, јунски, августовски, новембарски рок.

Ванредни ученик се према потреби јавља предметном наставнику и  долази на консултације по договору са наставником.

Термини консултација за ванредне  ученике >>

Напомена: за прецизиране датуме школа има право измене, а услед одређених непредвиђених околности о чему се обавештава ученик, путем огласне табле школе.