Учење на даљину (ЗА УЧЕНИКЕ)


Педагошка служба наше школе  припремила је Упутство за ученике у циљу пружања подршке, а која се односи на успешније и ефикасније савладавање активности у завршној фази online наставе.