Учење на даљину (ЗА РОДИТЕЉЕ)


Педагошка служба наше школе је припремила Упутство за родитеље у циљу квалитетнијег превазилажења проблема који се појављују  у измењеним околностима живота и функционисањa породице (изолација).