Шта након средње школе


26.02.2020. у нашој школи je за ученике III и IV разреда организован вебинар под називом „Шта након средње школе“. Циљ овог вебинара је пружање подршке ученицима у доношењу важних одлука из области света рада, личних афинитета и одабира будећег занимања.

8 ставка(e)

Вебинар су реализовале професорка математике Душанка Бјековић и педагог Драгана Матић.