Секције


СЕКЦИЈА НАСТАВНИК
Секција за физику Александар Димитријевић, Слађана Нојковић
Секција за хемију Петровић Славољуб
Секција за биологију Горан Јеремић, Мирић Јелена
Секција за историју Тодосијевић Весна
Секција за географију Ђурковић Гордана
Секција за психологију Алексић Андријана
Секција за филозофију Стајчић Саша
Лингвистичка секција Ђина Ђелмаш
Секција за одбојку Босиљка Ниџовић
Секција за рукомет Владимир Кртинић
Секција за кошарку Владимир Кртинић
Секција за мали фудбал Босиљка Ниџовић
Драмска секција Душанка Бјековић, Нада Карановић
Рецитаторска секција Нела Ђорђевић
Реторичка секција Марковић Ђорђе
Ликовна секција Катарина Буруш
Музичка секција Мијушковић Стефан
Хорска секција Хајдуковић Милош
Секција за руски језик Петровић Радмила
Секција за енглески језик Радосављевић Снежана, Цојић Љиљана, Нада Ћираковић
Секција за француски језик Станојевић Јелена
Информатичка секција Ивана Грујовић, Радован Брајовић
Секција за социологију Рада Веселић