Родитељски састанци


Обавештавамо ученике и родитеље да ће родитељски састанци бити одржани у недељу, 28.06.2015.године, и то:
– oдељења друштвено-језичког смера у 11.00 часова(осим одељења I-2 i I-3)
– одељења природно-математичког смера и одељења I-2 i I-3 у 12.00 часова.

Напомена:
Библиотека школе ће радити у време одржавања родитељских састанака.