Распоред часова


2018/2019

Нови распоред часова који важи од 25. 2. 2019. годинелинк

Прва и трећа година – Смена А

Друга и четврта година – Смена Б

 

2017/2018

Друштвено-језички смер 2017/2018

Природно математички смер( I 1  и  I 2 дј смера) 2017/2018