RAF Challenge 2020 – позив


Ако знате да направите игрицу, програм, презентацију или видео, желите да проверите своја IT знања и вештине, волите да се такмичите и видите себе у овој области, прихватите изазов и пријавите се на такмичење RAF Challenge 2020!

Такмичење организују Рачунарски факултет у Београду и Друштво математичара Србије, већ дванаесту годину, а намењено је ученицима средњих школа и гимназија у Србији. Пријављивање такмичара и „upload“ радова је од 18. новембра 2019. године до 15. фебруара 2020. године.

Финале такмичења (одбрана и презентовање радова) ће се одржати у марту 2020. у просторијама Рачунарског факултета (прецизан датум ће се знати до 31.12.2019. и биће објављен на овом месту).

Награде: Лаптоп, путовање, екстерни хард диск, таблет, програмерски курс, мобилни телефон, графичка табла, антивирус програми, претплата на IT часописе, и др.

I категорија

Тема: „Утицаји аутоматизације послова на савремено друштво“ 

Задатак: Направити презентацију

Опис: Презентација би требало да одговори на питања у којим областима и на који начин се данашњи послови аутоматизују и какве све то последице (може да) има на друштво. У истраживању је дозвољено фокусирати се на једну област људске делатности и комплетно размотрити добре и лоше стране аутоматизације послова у тој делатности. Утицаје размотрити свеобухватно: на производни/услужни процес, на послодавце и раднике, на кориснике и друштво у целини, као и на животну средину.

II категорија

Тема: „Иновативна примена софтвера уз друштвене игре“

Задатак: Направити апликацију која је виртуелна допуна друштвене игре.

Опис: Осмислити и развити софтвер који функционише као потпора и допуна некој физичкој друштвеној игри. Ово може да буде апликација која аутоматизује неки напоран рачун, допуњава игру тако што уводи нова правила и механику који не би могли да се изведу без рачунара, виртуелни водич кроз правила игре, визуелизација корака игре, мерач времена, бележница резултата, итд.

III категорија

Тема: „Игра светла и сенке“

Задатак: Режирати, снимити и измонтирати видео и аудио материјал на задату тему.

Опис:

Тема је полазна основа за кратки видео филм којим кандидати треба да покажу своја лична искуства и промишљања, максимално користећи средства филмског језика.
Комисија ће вредновати техничке и естетске квалитете понуђених филмова према академским стандардима Рачунарског факултета.

Опширније на https://raf.edu.rs/raf-challenge-2020/raf-challenge-2020