Радна субота за четврту годину


Субота 11.01.2019. је радна за четврту годину. Одрађује се четвртак, а часови су скраћени на 30 минута.

1 2 3 4 5 6 7
Бјековић Душанка IV5
Веселић Рада IV4 IV2
Ђорђевић Нела IV3 IV2
Токалић Вања IV4 IV5
Карановић Сајић Нада IV2 IV4 IV3 IV1
Кртинић Владимир IV4 IV1 IV2
Мијушковић Стефан IV3
Милановић Велимир IV5
Маринковић Драгана IV1
Нојковић Слађана IV3 IV1 IV2
Грујовић Ивана IV2
Митровић Тамара IV3
Стајчић Саша IV3 IV4 IV1 IV5
Треботић Павловић Драгана IV3 IV1 IV5
Радосављевић Снежана IV1
Ћираковић Нада IV5 IV4
Рајшић Катарина IV1 IV5