Прослава Светог Саве


Прослава Светог Саве биће организована у складу са актуелним епидемиолошким мерама. Сечењу колача присуствоваће два представника Ученичког парламента и по један представник сваког стручног већа. Према школском календару 27. јануар је ненаставни дан.