Програм изборних предмета за прву и другу годину


Програм изборних предмета за прву и другу годину:

Језик, медији и култура

Примењене науке

Здравље и спорт

Појединац, група и друштво

Образовање за одрживи развој

Уметност и дизајн

Грађанско васпитање