Припремна настава из Српског језика и књижевности за четврти разред


Припремна настава из Српског језика и књижевности за четврти разред

Дан 1. час 2. час 3. час
понедељак, 10. 6. 2019.

(1215 -1445)

Проучавање књижевног дела Проучавање књижевног дела Синтакса – падежни систем
среда, 12. 6.2019.

(1645 -1910)

Проучавање књижевног дела Проучавање књижевног дела Синтакса –  систем независних и зависних реченица
четвртак, 13. 6. 2019.

(1230-14)

Савремена европска књижевност Савремена европска књижевност  
петак, 14. 6. 2019.

(1230-14)

Савремена српска књижевност Синтакса – употреба и значење глаголских облика  
уторак, 18. 6. 2019.

(9-1130)

Савремена српска књижевност Савремена српска књижевност Општи појмови о језику

 

Паузе између часова у у току припремне наставе биће организоване у договору са ученицима. У уторак, 11. 6. 2019. године, и понедељак, 17. 6. 2019. године, неће бити припремне наставе. Ученици су дужни да на часове донесу следеће уџбенике:

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Читанка, уџбеник за четврти разред гимназије и средњих стручних школа;

В. Ломпар, А. Антић, Граматика, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа.

Осим текстова из Читанке, ученици су дужни да за испит да прочитају следећа дела:

В. Шекспир: „Хамлет“

С. Бекет: „Чекајући Годоа“

А. Ками: „Странац“

И. Андрић: „Проклета авлија“

Б. Пекић: „Човек који је јео смрт“